Regulamin


Regulamin serwisu internetowego albumio.pl


§ 1. Zakres usługi i warunki zamiówienia
1. Albumio.pl jest systemem sprzedaży szablonowych stron internetowych z galeriami zdjęć zarządzanych przez użytkownika za pośrednictwem panelu administracji zwanych dalej “Stronami albumio”.
2. Producentem i firmą obsługującą system jest Marcom s.c. z siedzibą w Rybniku przy ul. Zebrzydowickiej 35 zwaną dalej “Administratorem”.

3. Zamówienie usługi strony albumio dokonywane jest za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie www.albumio.pl. Użytkownik zobowiązany jest do podania wszystkich danych wymaganych w formularzu. Administrator ma prawo odmówić rejestracji subdomeny zaproponowanej przez użytkownika w przypadku jej zajętości.

4. Zamawiając usługę strony albumio użytkownik zobowiązany jest do wyboru jednego z szablonów graficznych strony oraz pakietu usług. W trakcie trwania danego roku korzystania z usługi albumio użytkownikowi przysługuje maksymalnie jedna bezpłatna zmiana szablonu graficznego, pod warunkiem zachowania tej samej wersji oprogramowania.

5. Dostęp do stron albumio przekazywany jest użytkownikowi po otrzymanej wpłacie zgodnie z obowiązującym cennikiem usług publikowanym na stronie internetowej www.albumio.pl nie później niż na drugi dzień od daty odnotowania wpłaty w systemie bankowym Administratora. Wyjątek stanowi zaksięgowanie wpłaty w dzień poprzedzający dzień/dni wolne od pracy – w takim przypadku przekazanie dostępu odbędzie się w pierwszy dzień roboczy następujący po danym dniu wolnym od pracy. Na życzenie Użytkownika Administrator wystawi fakturę VAT.

6. Opłata za dostęp do strony albumio dokonywana jest w cyklu rocznym. Kontynuacja korzystania ze stron albumio uwarunkowana jest dokonaniem opłaty na kolejny cykl roczny, zgodnie z cennikiem publikowanym na stronie www.albumio.pl. Użytkownik zostanie e-mailowo powiadomiony przez administratora o zbliżającym się zakończeniu cyklu nie póżniej niż na 3 tygodnie przed datą zakończenia. W przypadku braku wpłaty, administratorowi przysługuje prawo do zaprzestania utrzymywania strony albumio i usunięcia konta użytkownika razem ze wszystkimi znajdującymi się na nim danymi.
 

§ 2. Zasady korzystania
7. Użytkownik ma prawo do korzystania z oprogramowania w dowolny sposób oraz publikowania dowolnych treści i zdjęć, pod warunkiem, że nie naruszają one przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, oraz dóbr osób trzecich, jak również praw osób trzecich w tym ich praw autorskich.
8. Administratorowi przysługuje prawo do usuwania wszelkich treści naruszających przepisy prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, oraz dóbr osób trzecich. Jeżeli konto Użytkownika zostanie zablokowane w związku z publikacją ww. treści, wówczas Użytkownikowi nie przysługuje prawo do zwrotu wpłaconej opłaty rocznej.

9. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
a.treści opublikowane przez Użytkowników na stronach albumio,

b.skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników,
c.utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego jakiekolwiek szkody materialne,
d.szkody użytkownika wynikające z wejścia w posiadanie danych dostępowych do panelu administracji Użytkownika przez osoby trzecie.
 

§ 3. Uwarunkowania technologiczne
10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za problemy w działaniu lub przerwy spowodowane działaniami sił wyższych lub przyczynami nie leżącymi po jego stronie.
 

§ 4. Warunki korzystania z wersji demonstracyjnej
11. Dostęp do wersji demonstracyjnej jest darmowy.
12. Korzystając z wersji demonstracyjnej Użytkownik posiada pełną funkcjonalność oprogramowania albumio.
13. Administrator uprawniony jest do kasowania zdjęć i tekstów wprowadzanych przez Użytkowników do stron albumio podczas korzystania z wersji demonstracyjnej.
14. Użytkownik korzystający z wersji demonstracyjnej zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu w pełnym jego zakresie.
 

§ 5. Komunikacja z użytkownikami
15. Administrator jest uprawniony do komunikowania się z użytkownikami albumio za pośrednictwem poczty elektronicznej – (e-mail) w tym przesyłania informacji związanych z obsługą stron albumio jak i informacji o bieżących promocjach i nowościach dotyczących niniejszego oprogramowania.
 

§ 6. Postanowienia końcowe
16. Podstawą do korzystania z serwisu albumio jest zaakceptowanie przez Użytkownika regulaminu, podanie niezbędnych danych w procesie rejestracji oraz oświadczenie, że są one zgodne z prawdą.
17. Wykupując dostęp do serwisu albumio Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia.
18. Niniejszy regulamin obowiązuje od 2010r.
 

Albumio w skrócie

Internetowa galeria zdjęć gotowa do publikacji Twoich prac w internecie.

Albumio to szablon gotowych stron przygotowanych z myślą
o pasjonatach fotografii poszukujących indywidualnych rozwiązań.

 

 

  

Prosta obsługa nie wymaga wiedzy informatycznej.

Przygotowując albumio bazowaliśmy na swoim wieloletnim doświadczeniu
w tworzeniu łatwych w użyciu zarządzalnych stron internetowych.

 

 

 


Otrzymujesz wiele ciekawych rozwiązań w atrakcyjnej cenie.

Oprócz tworzenia galerii zdjęć albumio pozwala także prowadzić blog i publikować inne artykuły. Wszystko to już 61,5zł!!!